115/14 Nař. vl. organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno; T: 8.8.2014

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je úprava požadavků při dovozu konopí a konopného semene ze třetích zemí tak, aby se odstranily nesrovnalosti nastavených lhůt, zjednodušil se proces dovozu konopí a zároveň byly ze strany České republiky jako členského státu EU stanoveny podmínky pro schválení dovozců, pro režim kontroly a sankcí. Také se sjednocuje terminologie ve vztahu k evropské úpravě.

Jedná se o adaptační nařízení vlády navrhované v souvislosti se změnami společné zemědělské politiky Evropské unie v letech 2014-2020, které má technický charakter a týká se u nás cca 5 dovozců konopí.

Související soubory

/jak-na-