115/13 Rozpočet SFDI na rok 2014 a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016; T: 9.8.2013

Z hlediska rozpočtu roku 2014, resp. střednědobého výhledu pro období do konce roku 2016 lze za zásadní považovat následující skutečnosti:

– Nebezpečí nedočerpání prostředků OPD I (2007 – 2013) – z důvodu nedostatečného pokrytí finančních zdrojů pro dofinancování akcí v roce 2015, kdy rámec rozpočtu SFDI bez započtení zdrojů OP Doprava činí pouze 37 mld. Kč v letech 2015 a 2016 ročně. Rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný, protože vhodnější by bylo akce v roce 2014 již nezahajovat i za cenu ztráty dotací EU. Lze tak říci, že návrh rozpočtu pro rok 2014 v oblasti financování OPD I nerespektuje finanční omezení let 2015 a 2016.

– Finanční možnosti návrhu rozpočtu neumožňují zahájení čerpání prostředků OPD II
a CEF v letech 2014 a 2015.

– S ohledem na možnost zahájit financování akcí na silnicích mimo TEN-T z národních zdrojů již v roce 2013 (změnou účelu dotace na spolufinancování OPD I ve výši
2,3 mld. Kč), což by znamenalo na druhé straně nemožnost využít tyto prostředky v roce 2014, považujeme z tohoto důvodu za optimální dodatečný požadavek na navýšení rámce v roce 2014 ve výši 4 mld. Kč.

– Dále považujeme za nereálná směrná čísla MF pro jednotlivé daňové a nedaňové příjmy SFDI a požadujeme změnu ve stávajícím rozložení směrných čísel
a navýšení dotace ve výši 1 mld. Kč a související úpravu příjmů.

– V letech 2015 a 2016 požadujeme za naprosto nezbytné navýšení dotace o 8,6 mld. Kč pro rok 2015 a pro rok 2016 o 3,9 mld. Kč jako minimální pro prosté dočerpání OPD I včetně fázovaných projektů.

– Pro alespoň minimální rozběh CEF a OPD II požadujeme navýšení dotace
o prostředky na spolufinancování těchto programů ve výši 2 mld. Kč v roce 2015
a 5 mld. Kč v roce 2016 což by umožnilo vyčerpat z EU 4,7 mld. Kč, resp. 11,7 mld. Kč v jednotlivých letech.

– Celkově by výše uvedená navýšení pro roky 2015 a 2016 znamenala souhrnné zvýšení dotací o 10,6 mld. Kč v roce 2015 a 8,9 mld. Kč v roce 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/