115/23 Novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii;T:24.7.2023

Návrh zákona je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Cílem této novely je mimo jiné naplnění jednoho z bodů Programového prohlášení vlády, kterým je závazek chránit základní atributy práva na spravedlivý proces, mezi něž patří i ochrana výkonu činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu včetně zajištění zákonného práva na mlčenlivost. Novela zákona přináší ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta, úpravu možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu, umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek, zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem) a úpravu postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/