115/22 Návrh nař. vl. o použití peněž. prostř. SFPI na revitalizaci brownfieldů;T:3.8.2022

Hlavním cílem Návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost  je podpořit revitalizaci území definovaných jako brownfieldy (nejméně 14 specifických brownfieldů a alespoň 45 ostatních brownfieldů), kdy předmětem podpory připravovaného programu je vedle revitalizace brownfieldů, kterou vznikne občanské vybavení, také vytvoření přírodního úložiště uhlíku. Cílovou skupinou příjemců dotace pro první typ podpory jsou pouze územní samosprávné celky, tj. obce a kraje a pro druhý typ podpory i jiné právnické osoby.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/