115/21 Návrh Programového dokumentu Operačního programu Technická pomoc pro období 2021-2027;T:18.8.2021

OPTP v období 2021-2027 úzce navazuje na OPTP 2014-2020 a přebírá osvědčené postupy, které dále rozvíjí. Hlavním cílem bude přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a posílení kapacity příjemců a dalších zúčastněných partnerů.

OPTP je členěn do dvou priorit – priorita 1 je zaměřena na podporu implementace fondů EU a jejím specifickým cílem je zajištění koordinace a řízení implementace fondů EU na horizontální úrovni a priorita 2 je zaměřena na podporu regionálních partnerů fondů EU, čemuž odpovídá i její specifický cíl.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 8. 2021.