115/20 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv; T:8.9.2020

Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na změny provedené novelou zákona o hnojivech (sněmovní tisk 755). Obsahuje úpravu následujících oblastí:

  • podmínky pro skladování technologických vod, separátu digestátu a separátu kejdy,
  • podmínky pro používání technologických vod a vedení jejich evidence,
  • pravidla pro umístění příkrmiště,
  • vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů,
  • způsob výpočtu průměrné hodnoty odběru živin plodinami • pravidla pro vedení evidence o použití hnojiv v elektronické podobě, její strukturu (formát) umožňující předávání dat pomocí dálkového přenosu dat (nově jsou doplněny i povinné údaje o pěstované plodině a jejím výnosu, které jsou nezbytné pro výpočet bilance živin).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2020.

/jak-na-