115/19 Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek; T: 25.9.2019

Zákon v prvé řadě zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem.

Zákon dále zřizuje systém střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Jednotlivé kurzy a jejich obsahová náplň bude stanovena v nařízení vlády. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt – držitel zbrojní licence podle zákona o zbraních, který získá akreditaci pro konkrétní kurz.

Účast na takových střeleckých kurzech bude vždy dobrovolná. Účast osob v těchto zdokonalovacích střeleckých kurzech pak bude zohledněna v případě žádosti o povolení na zbraně různých typů a kategorií podle zákona o zbraních. Důvodem je skutečnost, že absolvováním stanoveného střeleckého kurzu se zvýší znalosti a dovednosti držitelů zbraní a tím se eliminuje riziko možných nehod či nesprávného zacházení se zbraněmi.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/