114/17 NV o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období; T: 9.8.2017

Stanovení seznamu odvětví, který zahrnuje činnosti závislé na ročním období předpisem nižší právní síly, umožní operativnější změny tohoto seznamu v rámci aktuálních potřeb České republiky na poli sezonního zaměstnávání. Za činnost závislou na ročním období bude považována činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu události na základě sezonních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností. Výběr samotných odvětví pak vychází z preambule 13 směrnice 2014/36/EU, neboť odvětví v ní uvedená plně korespondují s požadavky trhu práce České republiky.

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zmocněním v zákoně o zaměstnanosti a je zpracována v mezích tohoto zákona, a to ve znění po úpravách provedených jeho příslušnou novelou. Předchozí právní úprava sezónního zaměstnávání doposud takové zmocnění neobsahovala.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/