114/16 NV o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny; T: 27.5.2016


S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Z tohoto důvodu byla v závěrečné zprávě o hodnocení dopadu regulace k návrhu vyhlášky č. 296/2015 Sb. stanovena roční perioda přezkumu této vyhlášky. Každoročně má proto docházet ke sběru dat a v případě zjištění nesouladu mezi zjištěnými daty a hodnotami z vyhlášky, bude vyhláška novelizována.

Na základě analýzy sběru dat a aktuální situace související s neukončeným procesem notifikace podpory pro výrobny uvedené do provozu v roce 2016 a dosavadním nevypsáním podpory pro nové výrobny uvedené do provozu v roce 2016, navrhuje ERÚ, aby pro rok 2017 byly zachovány technicko-ekonomické parametry stanovené vyhláškou č. 296/2015 Sb. na stejné úrovni u všech obnovitelných zdrojů energie (dále též OZE), s výjimkou měrných investičních nákladů pro malé vodní elektrárny (dále též MVE), kde pokračuje klesající trend investičních nákladů.

Související soubory

/jak-na-