114/14 Novela zákona o ochraně spotřebitele; T: 15.8.2014

Cílem předkládaného návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jakož i řádné fungování spotřebitelského trhu. V této souvislosti si předkládaný návrh rovněž klade za cíl kultivovat podnikatelské prostředí a tím posílit důvěru spotřebitelů ve spotřebitelský trh.

Uvedený návrh obsahuje vedle novely zákona o ochraně spotřebitele též novelu zákona o České obchodní inspekci (ve které je založena kompetence České obchodní inspekce jako obecného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) a dále novely zákona o finančním arbitrovi, zákona o elektronických komunikacích, zákona o poštovních službách, neboť stávající systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je již v současnosti v některých odvětvích zaveden, bude zachován, avšak s tím, že bude uveden do souladu s implementovanou evropskou legislativou.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/