114/09 Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace v roce 2008; T: 25.6.2009

Zpráva je zpracována v souladu s usnesením vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace, usnesením vlády č. 1595 ze dne 16. prosince 2008 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2009 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2009 a usnesením vlády č. 650 ze dne 25. května 2009 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2009 a navazuje na předchozí průběžnou Informaci o RIA, která byla zpracována k 31. květnu 2008.

Cílem materiálu je podat vládě souhrnnou informaci o aktuálním stavu hodnocení dopadů regulace v roce 2008 a pouze formou doporučení nastínit rámec dalšího postupu v této oblasti. V roce 2008 se proces hodnocení dopadů regulace (RIA) na úrovni ústředních správních úřadů stal standardní součástí přípravy legislativních materiálů.

Zpráva je zpracována jako průběžná a v této fázi se nenavrhují žádné změny metodiky procesu hodnocení kvality RIA nebo orgánů, které tento proces zajišťují. Zpráva poslouží jako základ pro porovnání se stavem, který bude zjištěn v příštím roce, kdy bude zpracován a vládě předložen obdobný materiál. Současně bude připraven návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace na základě zkušeností z dosavadního průběhu tohoto hodnocení. V tomto materiálu se konkrétní návrhy na změnu uvedených obecných zásad nepředkládají, neboť proces hodnocení RIA trvá krátkou dobu a některé závěry se mohou ještě do jisté míry změnit po vyhodnocení dalšího vývoje. 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY HK ČR

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/