114/23 Návrh vyhlášky o sídlech obvodních báňských úřadů;T:18.7.2023

Důvodem navrhované právní úpravy je v návaznosti na změny ve struktuře státní báňské správy provedené zákonem č. 179/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, stanovit sídelní města obvodních báňských úřadů. Citovaným zákonem došlo ke zrušení obvodního báňského úřadu se sídlem v Liberci, přičemž jeho pravomoci přebírá obvodní báňský úřad se sídlem v Hradci Králové. Tomu je přizpůsobena předmětná vyhláška.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/