114/22 Novela statutu a jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí;T:26.7.2022

Cílem překládané změny statutu Rady je zakotvení možnosti, aby předseda vlády coby předseda Rady mohl předsedou Rady určit jiného člena vlády. Současně se upravuje možnost ukládat plnění úkolů i věcného charakteru útvaru pouze Radě (prostřednictvím uložení úkolu ministru spravedlnosti coby místopředsedovi Rady). Cílem překládané změny jednacího řádu Rady je realizace doporučení auditu nastavení protikorupčního systému v Ministerstvu spravedlnosti spočívající zejména v prodloužení lhůt na zpracování a zveřejnění záznamů z jednání Rady.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/