114/20 Novela zákona o civilním letectví a dalších souvisejících zákonů; T:10.9.2020

Návrh zapracovává předpisy EU. Reaguje zejména na novou, detailní úpravu unijních požadavků na bezpilotní systémy, jejich projektování, výrobu, dodávání na trh a jejich volný pohyb v Evropské unii, jakož i pravidel jejich provozování a řízení. V návaznosti na uvedené přímo použitelné předpisy Evropské unie dále dochází k výraznému doplnění stávající úpravy  užívání vzdušného prostoru k létání, a to stanovením možnosti vymezit části vzdušného prostoru České republiky prostřednictvím opatření obecné povahy vydávaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) a regulovat v nich  létání bezpilotních letadel. Další podstatnou změnou je pak změna právní úpravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, konkrétně institutu ověření spolehlivosti.

Připomínky zasílejte prostřednictívm přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/