114/18 Novela zákona o ochraně spotřebitele; T: 23.10.2018

Nařízení představuje upřesnění zákazu diskriminace zakotveného v čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu tím, že vymezuje konkrétní situace, kdy neexistují objektivní důvody pro odmítnutí prodeje zboží či poskytnutí služby anebo pro uplatňování odlišných podmínek vůči zákazníkům z jiných členských států a kdy je tedy takové jednání zakázáno. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na Nařízení.

/jak-na-