113/14 Novela zákona o svobodném přístupu k informacím; T: 14.8.2014

Návrh má přispět k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití, především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených, a pokud možno ve strojově čitelných formátech nebo zavedením institutu dohody o umožnění trvalého přístupu k informacím.
Jedná se o transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Související soubory

/jak-na-