113/23 Návrh nař. vl. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro r. 2024;T:14.7.2023

Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má vláda České republiky stanovit do 30. září 2023 svým nařízením výši prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na dotaci podpory pro podporované zdroje energie pro rok 2024. Nařízení vlády stanoví výši prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace, protože podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/