113/22 Novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;T:8.8.2022

Obsahem předloženého návrhu zákona je především revize správního trestání v oblasti přestupků proti pravidlům silničního provozu včetně revize bodového systému. Ze současných 7 pásem sazeb pokut se navrhuje redukce na 4 pásma, v jednotlivých pásmech dochází ke zvýšení zejména horních hranic sazeb. Současně úpravou dolních hranic sazeb pokut dochází ke zvýraznění rozdílu mezi sazbou pokuty ukládané příkazem na místě a minimální sazbou pokuty ukládané ve správním řízení. U pokut ukládaných příkazem na místě se s výjimkou nejmírnějšího pásma bude nově jednat o sazby pevné. Zcela nově se navrhuje upravit odlišný přístup k mladým a začínajícím řidičům. Za tím účelem návrh zákona zakotvuje dva nové instituty, a to tzv. „řízení s mentorem“ a „řidičský průkaz na zkoušku“.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/