113/21 Návrh Plánu moderního zabezpečení české železnice – implementace ETCS;T:20.8.2021

Materiál Plán moderního zabezpečení české železnice – Implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS (dále jen „Plán“) představuje základní koncepci implementace ETCS na celou železniční síť ve vlastnictví České republiky. ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém, který se stal základním standardem v oblasti řízení a zabezpečení železniční dopravy v evropských zemích a je společně s rádiovým systémem GSM-R (Global System for Mobile Communication – Railways) součástí projektu ERTMS (European Rail Traffic Management System).  Česká republika je k implementaci ETCS přímo zavázána právními předpisy Evropské unie. Cílem Plánu je úplný přechod od národního systému vlakového zabezpečovacího zařízení, který nedokáže zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti, k jednotnému evropskému vlakovému zabezpečovacímu zařízení ETCS s uplatněním všech přínosů tohoto kroku v oblasti interoperability železniční dopravy v České republice.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 8. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/