113/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví; T:9.9.2020

Právní úprava obsažená v návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví má dopad i do jiných právních předpisů. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést potřebné změny a uvést již existující procesy ve zdravotnictví do souladu se zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/