113/19 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o zbraních; T: 25.9.2019

Přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních, je nezbytné k zajištění funkčnosti nového systému nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Bez přijetí zákona o změně zákonů by tento nový systém nebyl funkční.

V několika měněných právních předpisech dochází ke změnám primárně formulačním a terminologickým, které reagují na změněnou terminologii a nově definované pojmy zaváděné zákonem o zbraních a zákonem o munici. V řadě právních předpisů pak dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.