112/17 Nař. vl. o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců; T: 8.8.2017

Tento návrh nařízení vlády vychází z předpokladu, že odůvodněnými případy, které by opravňovaly k využití možnosti prodloužení zmíněného rozhodného období a daných lhůt, jsou zejména insolvenční řízení velkých, regionálně významných zaměstnavatelů, u kterých koná práci v základním pracovněprávním vztahu nejméně 500 zaměstnanců. Takový platebně neschopný zaměstnavatel, který disponuje značným provozním kapitálem, přestává vyplácet mzdy zpravidla až delší dobu po zahájení insolvenčního řízení. Tato skutečnost pak následně znemožňuje zaměstnancům uvedených zaměstnavatelů uspokojení mzdových nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. Proto se navrhuje prodloužení délky rozhodného období o 2 roky na celkových 31 kalendářních měsíců, stejně jako prodloužení prekluzivní lhůty pro uplatnění dlužných mzdových nároků u Úřadu práce České republiky rovněž o 2 roky na celkových 29 kalendářních měsíců a 15 kalendářních dnů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/