112/16 NV o skladování výbušnin; T: 23.5.2016

Při výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy nad nakládáním s výbušninami ukázala aplikační praxe posledního období skutečnost, že stávající znění vyhlášky umožňuje různý výklad ustanovení vztahujících se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti od skladovaných výbušnin, vybavenosti skladu a třídění výbušnin, resp. některé dozorované subjekty takový nepřesný výklad ze znění předpisu dovozují. Z tohoto důvodu novela vyhlášky upřesňuje požadavky vztahující se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti tak, aby byl stanoven jednoznačný postup pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti a na vybavenost skladu. V souvislosti s navrženými změnami bylo přistoupeno rovněž k drobným úpravám, které reagují na zrušení některých českých technických norem (resp. jejich nahrazení normami novými) a používání dnes již překonané terminologie.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/