112/15 Nař. vl. stanovení výše a poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel; T: 23.6.2015

Hlavním záměrem navrhované právní úpravy je nově upravit výši a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů v rámci veřejných rádiových sítí pohyblivé služby v kmitočtových pásmech určených pro nové služby elektronických komunikací. Navrhovaná změna právní úpravy by měla podnikatele v elektronických komunikacích více motivovat k projevení zájmu o získání a využívání kmitočtů z dosud nevyužívaných pásem evropsky harmonizovaných k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, včetně vysokorychlostních služeb bezdrátového/mobilního přístupu k internetu, jejichž rozvoj je jedním z cílů stanovených v materiálu Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a v materiálu Digitální agenda pro Evropu navazující na strategii Evropa 2020.

Principem navrhované změny je zavedení postupné degrese výše poplatků pro vyšší kmitočtová pásma pozemní pohyblivé služby počínaje pásmem 2,2 GHz tak, aby vedle ostatních aspektů poplatků za využívání rádiových kmitočtů (regulační funkce, spektrum jako omezený národní zdroj atd.) byl stejně jako v ostatních srovnatelných členských státech EU zohledněn i ekonomický potenciál dané části rádiového spektra pro jeho oprávněného uživatele, resp. držitele příslušného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Za využití příslušného koeficientu vstupujícího do výpočtu poplatku dojde konkrétně pro kmitočtová pásma 2,2–3,4 GHz ke snížení výše poplatku o 60 % a pro kmitočtová pásma nad 3,4 GHz o 80 %, tj. na úroveň poplatků za využívání kmitočtů v těchto pásmech odpovídající obvyklé evropské úrovni.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/