112/13 NV o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu; T: 15.8.2013

Návrh nové vyhlášky přispěje ke splnění dalších požadavků směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011, konkrétně se jedná o zabezpečení měsíčních finančních výkazů o plnění rozpočtu organizačních složek státu a státních fondů.

Dalším významným důvodem je pokračující budování Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Státní pokladna zásadním způsobem mění způsob a rozsah údajů překládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu organizačními složkami státu. Organizační složky státu nebudou zasílat finanční výkaz o plnění rozpočtu do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/