112/10 Plán implementace reformy finanční pomoci studentům; T: 11.5.2010

Předkládaný materiál na základě analýzy současného stavu, srovnání s vyspělými zeměmi a v souladu s doporučeními OECD pro Českou republiku z roku 2006 a 2009 konstatuje, že současný systém finanční pomoci studenům v ČR nevyhovuje hlavním trendům ve vysokoškolském vzdělávání a jeho financování, a to z následujících důvodů:

  • Přes zvyšující se věk uchazečů o studium i studentů vysokých škol je pro finanční pomoc student vysoké školy naší legislativou stále chápan jako závislé dítě.
  • Náklady spojené se studiem jsou v nesrovnatelně větší míře než v jiných zemích hrazeny z rozpočtů domácnosti rodičů nebo z vlastních výdělků studentů.
  • Ve finanční pomoci studentům převládají prvky nepřímé nad přímými, ve vyspělých zemích je tomu naopak.
  • Zcela chybí typ studentských půjček (tj. garantovaných nebo poskytovaných státem) na životní a studijní náklady.
  • Sociální stipendia se nedostávají ke všem skutečně potřebným, mimo jiné i proto, že je administrují a vyplácí vysoké školy (i vysoké školy toto řešení považují za zcela nesystémové poskytování sociální dávky).
  • Výše popsaný systém je jednou z příčin vysoké hladiny sociálních nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v ČR, jejíž pokles nemůže být zajištěn pouhým zvyšováním podílu vstupujících na vysoké školy z příslušné věkové kohorty.

Proto návrh na zavedení moderního systému finanční pomoci studentům sleduje dosažení cílů uvedených v předkládací zprávě.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/