112/23 Novela nař. vl. č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;T:14.7.2023

Předkládaný návrh nařízení vlády je připraven na základě úkolu z Plánu legislativních prací vlády na rok 2023. Navrhované nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro předložení návrhu je potřeba lépe zajistit plnění požadavků na stavby podle § 156 stavebního zákona, pokud jde o stavební výrobky nepokryté harmonizační evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011). Projektant stavby by měl mít k dispozici stejně komplexní a věrohodné doklady o vlastnostech výrobku, jako je tomu v harmonizované oblasti. Proto se navrhuje přiblížit obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem jeho harmonizovanému ekvivalentu – prohlášení o vlastnostech. Dále se navrhuje zavést označování stavebního výrobku Českou značkou shody – obdoba evropského označení CE. Tyto změny přispějí k dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/