112/22 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR 2021;T:22.7.2022

Ročenka o vodním hospodářství za rok 2021 obsahuje objektivní informace o skutečnostech týkajících se vodního hospodářství za rok 2021, porovnání v delších časových řadách, trendy vývoje a dosažené změny. Letošní ročenka je rozšířená o kapitolu „Plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2015“, která se předkládá vládě každé tři roky. Tato kapitola podává přehled o plnění programů opatření, stavu povrchových a podzemních vod a hospodaření s vodami v oblastech povodí.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/