112/21 Implementační plány programu Digitální Česko;T:12.8.2021

Program Digitální Česko má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu byly zpracovány implementační plány, jimiž se budou naplňovat cíle programu Digitální Česko. Implementační plán je sumarizace detailních cílů a záměrů, doplněná o popis způsobu realizace (naplnění) jednotlivých dílčích cílů. Dalším předkládaným dokumentem je Shrnutí implementačních plánů pro období 2021-2022, který si klade za cíl popsat základní priority programu Digitální Česko na rok 2021 a hrubý rozpočtový výhled na rok 2022. Společně s předkládaným materiálem je předkládán i Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 8. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/