11/17 Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR; T: 9.2.2017

Důvodem vytvoření tohoto materiálu bylo stanovení základních koncepčních předpokladů pro budoucí možný rozvoj železniční dopravní infrastruktury, včetně zajištění potřebných řešení novostaveb vysokorychlostních tratí.

Stanovení dalšího koncepčního postupu v rozvoji železniční dopravy je nutné s ohledem na postupné dokončování již dříve stanovených priorit v podobě zajištění modernizace tranzitních železničních koridorů. Aktuálně je již většina modernizačních akcí na těchto tratích dokončena, případně v realizaci, či pokročilém stádiu přípravy. Zároveň již bylo stanoveno koncepční řešení pro modernizaci podstatně části konvenční železniční sítě formou studií proveditelnosti pro jednotlivé modernizované úseky. Po dokončení této modernizace je však vhodné stanovit další předpoklady pro budoucí vývoj železniční sítě i celého dopravního odvětví. V tomto pohledu lze za vhodný podnět k dalšímu rozvoji považovat zřízení nových vysokorychlostních tratí, obdobných těm, které jsou již v současné době běžně provozovány v dalších zemích Evropské unie i jiných částech světa. Pro zajištění účinného provozu těchto tratí byl navržen systém Rychlých spojení, který představuje provozně-infrastrukturní systém tratí vysokorychlostních a zvláště modernizovaných tratí konvenčních včetně provozního konceptu. Díky tomuto systému tak bude možné zajistit zásadní zlepšení dopravní obsluhy České republiky železniční dopravou.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/