11/14 Návrh usnesení vlády k používání národního elektronického nástroje (NEN) pro elektronické zadávání veřejných zakázek; T: 11.3.2014

NEN nabídne zadavatelům ucelenou informační podporu pro všechny zadávací postupy dle ZVZ a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále jen „koncesní zákon“), a to konkrétně pro veřejné zakázky, soutěže o návrh, koncesní smlouvy, výběr subdodavatele – DEFENCE a výběr subdodavatele dle koncesního zákona. NEN podporuje jednak plně elektronická zadávací řízení, tak i tzv. kombinovaná zadávací řízení (úkony lze provádět částečně elektronicky a částečně v listinné podobě), a to v rozsahu technické specifikace NEN. Přes NEN budou zadávány rovněž veřejné zakázky spolufinancované ze Strukturálních fondů EU. Začátek provozu NEN je stanoven na 1. dubna 2014 a je rozdělen do 2 etap.

Související soubory

/jak-na-