111/17 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2018; T: 15.8.2017

V rámci přípravy návrhů jednotlivých statistických zjišťování byl kladen důraz nejenom na věcný obsah zjišťování plynoucí z požadavků na tvorbu výstupních ukazatelů, ale také na hodnocení administrativní zátěže. Zátěž je každoročně optimalizována s ohledem na zachování požadované kvality výstupů a na minimalizaci zátěže zpravodajských jednotek.

Změny ve statistických zjišťováních uvedených v Programu statistických zjišťování na rok 2018 ve srovnání s Programem statistických zjišťování na rok 2017 jsou provedeny z důvodů změn v právních předpisech, optimalizace některých zjišťování, aktualizace ukazatelů a výsledků analýz aktuálních potřeb ČSÚ a resortních pracovišť státní statistické služby. V následujícím výčtu jsou uvedena zrušená a nová statistická zjišťování na rok 2018 včetně zdůvodnění.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/