111/15 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 15.6.2015

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o úpravu terminologických změn, institutů a definic, které budou novým zákonem používány, případně nově upravovány. Zachováním současného stavu by vedle výkladových potíží docházelo i k nefunkčnosti některých věcných řešení. Tyto zákony totiž počítají s určitou věcnou úpravou v zákoně upravujícím oblast zadávání veřejných zakázek, která v nové úpravě veřejného zadávání bude obsažena v jiné podobě.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/