111/14 Návrh zákona o pyrotechnice; T: 12.8.2014

Vytvoření komplexní a plošné úpravy oblasti pyrotechnických výrobků, tedy zejména oblasti kategorií pyrotechnických výrobků, ověřování a označování pyrotechnických výrobků, pravidel a podmínek pro připojování označení CE, povinností hospodářských subjektů (výrobců, distributorů a dovozců), dále úpravy zacházení s pyrotechnickými výrobky, jejich skladování, odborná způsobilost, v neposlední řadě také správa v oblasti pyrotechniky, ustanovení o oznámeném subjektu, podmínky pro shromažďování a poskytování informací a také oblast správních deliktů. Od úpravy se očekává zajištění ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, jakož i veřejné bezpečnosti.
Finanční dopady návrhu zákona o pyrotechnice na podnikatelské prostředí jsou zcela minimální. Pokud se jedná o obecné povinnosti v oblasti pyrotechnických výrobků, tyto musí být dodržovány již na základě současné právní úpravy, která reguluje pyrotechnické výrobky.

Určitým dopadem bude povinnost vyrozumět Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“) o záměru vystavovat pyrotechnické výrobky, tato povinnost si na agregátní úrovni vyžádá náklady ve výši cca 40 tisíc korun ročně.

Související soubory

/jak-na-