111/13 Novela nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 15.8.2013

Nařízení vlády je vydáváno v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Nařízení vlády upravuje rozsah činností, které lze vykonávat v rámci jednotlivých živností uvedených v přílohách živnostenského zákona. Předložená novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně a na změny jiných právních předpisů, které souvisejí s obsahem činností spadajících do živností.
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské subjekty. Celkově lze očekávat pozitivní dopad na podnikatelské prostředí s ohledem na posílení právní jistoty podnikatelů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/