111/10 NV o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky; T: 13.5.2010

Důvodem ke zpracování novely vyhlášky je vydání směrnice Komise 2010/3/EU a směrnice Komise 2010/4/EU, kterými se mění seznam látek povolených při výrobě kosmetických prostředků. Všechny změny týkající se povolení dalších látek pro výrobu kosmetických prostředků nebo naopak jejich zákazy jsou založeny na stanoviscích Vědeckého výboru pro spotřební zboží (VVSZ), který byl nahrazen Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (VVBS) rozhodnutím Komise 2008/721/ES.

VVBS vydal dne 15. dubna 2008 stanovisko k látce ethyl lauroyl arginate HCl, kde konstatuje, že tato látka je pro spotřebitele bezpečná, je-li používána do koncentrace nejvýše 0,8 % v mýdle, šamponech proti lupům a deodorantech jiných než ve spreji. Na základě tohoto stanoviska se navrhuje její zařazení do přílohy III směrnice 76/768/EHS. Kromě toho, VVBS konstatuje, že ethyl lauroyl arginate HCl nepředstavuje pro spotřebitele zdravotní riziko, je-li používán do koncentrace nejvýše 0,4 % jako konzervační přísada v kosmetických přípravcích obecně. Nicméně, vzhledem k možnému podráždění sliznice a dýchacích cest se nedoporučuje použití této látky v přípravcích na rty, přípravcích pro ústní hygienu a ve spreji. Na základě principu předběžné opatrnosti a vyloučení případného možného zdravotního rizika se stanoví omezení pro použití ethyl lauroyl arginate HCl v kosmetických prostředcích.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/