111/08 NZ o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti; T: 25.7.2008

Za hlavní cíle lze pokládat zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního řízení.

Navrhované řešení se týká účastníků bezpečnostního řízení (fyzických osob, podnikatelů), fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím, podnikatelů, kteří jsou držiteli osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím, fyzických osob, které jsou držiteli dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, odpovědných osob (tj. statutárních orgánů podnikatelů, vedoucích organizačních složek státu, vedoucích dalších státních orgánů), bezpečnostních ředitelů (u podnikatelských subjektů, u organizačních složek státu, u dalších státních orgánů), zadavatelů veřejných zakázek, organizačních složek státu, dalších státních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů).

 

Varianta I přináší jednak přímo vyčíslitelnou úsporu nákladů, jednak přínos spočívající ve zefektivnění bezpečnostního řízení u fyzických osob a podnikatelů a tím zvýšení kvality celého systému ochrany utajovaných informací. Na základě této skutečnosti se proto Varianta I, tedy navrhovaná novela zákona, jeví jako nejoptimálnější řešení.  

 

Odůvodnění

Materiál

RIA

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/