111/21 Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022;T:7.8.2021

Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023–2024. Na rok 2022 jsou rozpočtovány příjmy v minimální výši 19 905,0 mil. Kč a výdaje v maximální výši 18 648,0 mil. Kč. Obě hodnoty jsou rozdílné oproti limitům stanoveným UV č. 510/2021 ze dne 7. června (výdaje 13 974,2 mil. Kč a příjmy 11 829,8 mil. Kč). Fond bude požadovat po Ministerstvu financí zvýšení limitů na příjmy i výdaje především z důvodu příjmů a výdajů souvisejících s Národním plánem obnovy (NPO), který nebyl ze strany MF obsažen ve stanovených limitech. Hodnoty výdajů i příjmů týkajících se NPO budou sladěny s hodnotami rozpočtovanými MŽP.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 8. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/