112/20 Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví; T:9.9.2020

Návrh zákona je předkládán na základě Národní strategie elektronického zdravotnictví zpracované Ministerstvem zdravotnictví a schválené Usnesením Vlády ČR č. 1054 ze dne 28.11.2016 a jejího Akčního plánu.

Návrh obsahuje základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/