111/18 NV seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; T: 19.10.2018

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů, a to v návaznosti na jednání poradního orgánu ministra zdravotnictví – Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů. Jedná se zejména o zařazení nových výkonů nebo aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (materiály, léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti. V souvislosti se zařazováním nových výkonů dochází i k doplnění, popř. inovaci pravidel pro vykazování. Tato pravidla jsou popsána v obecné části vyhlášky. Vyhláškou jsou také odstraněny nepřesnosti ve formulacích (např. v popisech výkonů – zkratky, nejasná časová vymezení atd.), které mohly způsobovat nejasný výklad.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/