110/14 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 23.7.2014

Cílem dokumentu je definovat témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise (Evropa 2020) i české vlády (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 a Národní program reforem České republiky 2012).

Stěžejním úkolem při zpracování předkládaného materiálu byl výběr problémů, zařazených do Strategického rámce, jejich hierarchie a možný postup realizace. Do předkládaného matriálu byly vybrány především problémy, které v oblasti veřejné správy systémově ovlivňují její stav a vývoj. Za takové problémy považuje předkladatel především efektivnost procesních postupů u agend vykonávaných veřejnou správou, absenci standardizace ve výkonu agend a jejich financování, uplatňování metod řízení kvality ve veřejné správě a zejména rozsah a povahu administrativní zátěže ve veřejné správě i ve společnosti vůbec. V oblasti eGovernmentu Strategický rámec navazuje na předchozí úspěšné kmenové projekty eGovernmentu (Základní registry, CzechPOINT, Datové schránky) a jako hlavní cíl do roku 2020 si stanovuje možnost realizace 85 % všech podání vůči veřejné správě elektronickou formou.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/