110/13 NV-technické požadavky na zabezpečení bezpečnostního materiálu; T: 21.8.2013

Navrhovaná vyhláška by měla umožnit racionálně aplikovat ustanovení § 10 nového zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, zajistit, že bezpečnostní materiál bude skladován nebo uložen s dostatečnou mírou zabezpečení odpovídající bezpečnostním rizikům konkrétního bezpečnostního materiálu a současně umožnit flexibilní přizpůsobení provedení zabezpečení specifickým podmínkám jednotlivých subjektů, které s bezpečnostním materiálem nakládají.

Subjekty dotčenými navrhovanou úpravou jsou osoby nakládající s bezpečnostním materiálem. Jedná se tedy o podnikatele i nepodnikající subjekty (muzea, sběratelé, výzkumné instituce atd.). Za dotčené subjekty je možné s ohledem na znění § 1 návrhu zákona, k jehož provedení má být vyhláška přijata, považovat i územní samosprávné celky a nelze z této kategorie bez dalšího vyloučit ani stát.

 

Subjekty, na které se navrhovaná úprava nebude vztahovat, vymezuje ustanovení § 1 návrhu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, jedná se o:

 

  • fyzické a právnické osoby, které s věcmi, které jinak jsou bezpečnostním materiálem, nakládají v rámci zahraničního obchodu s vojenským materiálem (tuto oblast upravuje samostatně zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem), nebo
  • konkrétně vymezené orgány státu a další jimi zřizované právnické osoby (jde v zásadě o ministerstva, do jejichž působnosti spadá některý ozbrojený bezpečnostní sbor, o tyto bezpečnostní sbory, Ministerstvo obrany a ozbrojené síly, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva) za podmínky, že se jedná o věci, které jsou určeny k obranným a bezpečnostním účelům, nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/