110/10 NV způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu; T: 13.5.2010

Navrhovaná novela vyhlášky má doplnit platné znění vyhlášky č. 93/1999 Sb., v souvislosti s přijetím směrnice Komise 2009/122/ES ze dne 14. září 2009, kterou, se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousložkových směsí textilních vláken.

Směrnice 96/73/ES úzce navazuje na směrnici 96/74/ES o názvech textilií, která stanoví povinnost a způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu. Na základě nejnovějších poznatků technické pracovní skupiny došlo k přizpůsobení směrnice 96/74/ES technickému pokroku tím, že do seznamu vláken stanovených v přílohách I a II bylo doplněno vlákno melamin, a to směrnicí 2009/121/ES.

Směrnice 2009/122/ES definuje jednotné metody zkoušek pro toto nově doplněné vlákno melamin.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/