1/10 NV, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu; T: 18.1.2010

Důvodem pro předložení návrhu vyhlášky je novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo dopravy, jako gestor státní správy v oblasti silniční dopravy, podniká v poslední době řadu systémových kroků k eliminaci vlivu přetížených vozidel na stav silniční sítě a návazně na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tyto kroky se do praxe zavádějí novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedním z těchto opatření je zavedení tzv. vysokorychlostního kontrolního vážení, které upravuje nový paragraf 38a.

K zabezpečení jednotnosti a správnosti vysokorychlostního vážení je nezbytné zajistit, aby příslušné měřidlo, tj. vysokorychlostní váhy, bylo zahrnuto do kategorie stanovených měřidel, které podléhají státní metrologické kontrole ve smyslu § 4 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/