110/23 Novela zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů;T:20.7.2023

Cílem novely zákona je posílení záruk zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/