110/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o preventivní restrukturalizaci;T:20.8.2021

Návrh zákona představuje doprovodnou novelu právních předpisů, která přizpůsobuje příslušné předpisy implementaci komplexní a ucelené právní úpravy preventivní restrukturalizace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 8. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/