110/19 Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních; T: 16.9.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto koordinátor uznávání odborných kvalifikací má povinnost shromažďovat informace podstatné pro uplatňování systému uznávání odborných kvalifikací, zejména o povoláních regulovaných na území České republiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je rovněž povinno informovat o nově zavedených požadavcích na výkon povolání Evropskou komisi, a to včetně důvodů, proč se lze domnívat, že tyto požadavky jsou v souladu se zásadou nediskriminace na základě státní příslušnosti nebo bydliště, zásadou odůvodněnosti důvodem obecného zájmu a zásadou vhodnosti pro bezpečné dosažení sledovaného cíle, přičemž nesmí být překračován rámec toho, co je pro dosažení daného cíle nezbytné (zásada přiměřenosti).

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/