110/18 Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; T: 26.10.2018

1. zavedení nového typu malé dětské skupiny „mikrojeslí“, která je zaměřená na nejmladší věkovou skupinu dětí a která je provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby, 2. zavedení stabilního financování dětských skupin a nového typu malé dětské skupiny „mikrojesle“ ze státního rozpočtu za účelem zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/