11/23 Návrh nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů;T:29.1.2023

Návrh nařízení vlády stanoví formát a vzor formuláře, prostřednictvím kterého bude poplatník odvodu vymezený v ustanovení § 92 energetického zákona podávat hlášení zálohy na odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny podle § 95i energetického zákona a dále vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů podle ustanovení § 95j energetického zákona.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 1. 2023 do 15h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/