11/22 Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže;T:21.2.2022

Návrh je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu a obsahuje i další změny zákona odůvodněné dosavadní aplikační praxí. Jedná se opětovné předložení materiálu (naše číslo 43/20), u kterého nebyl dokončen legislativní proces.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 2. 2022.

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/